Integritet, tilgjengelighet og faglig forankring er mine kjerneverdier. Mine klienter vil oppleve å få personlig service, derfor legger jeg stor vekt på å bygge opp tillit. Jeg tilbyr solid forankret juridisk rådgivning der avtalene vil være tilpasset klienten.

FAMILIERETT

Ekteskap, separasjon, skilsmisse og opphør av samboerskap

ARV

Arv, testament og skifte

FAMILIERETT

Ekteskap, separasjon, skilsmisse og opphør av samboerskap

BISTAND

For deg som har vært utsatt for en alvorlig, straffbar handling

FAST EIENDOM

Hjelp i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom

ARV

Arv, testament og skifte

BISTAND

For deg som har vært utsatt for en alvorlig, straffbar handling

FAST EIENDOM

Hjelp i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom

HVA KOSTER EN ADVOKAT?

Juridisk bistand faktureres etter medgått tid på oppdraget.
Mitt utgangspunkt er å holde klientens utgifter på et forsvarlig og lavest mulig nivå. I gitte tilfeller har klienten også rett til fri rettshjelp.
Les mer om priser her

KONTAKT