FAST EIENDOM

Jeg har bred erfaring med å bistå klienter i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom, og kan opprette nødvendige kontrakter, besørge dette tinglyst og gjennomføre oppgjøret.

Videre kan jeg bistå både selger- og kjøpersiden ved krav som følge av feil og mangler ved eiendommen.

Jeg bistår også i ulike spørsmål vedrørende husleiekontrakter, oppsigelse, tvangsfravikelse mv.

TA KONTAKT FOR HJELP MED EIENDOMSRETT