BISTAND

Dersom du har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling kan du ha rett til gratis bistandsadvokat.

Dersom du har vært utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, har du rett til et gratis møte med advokat før du bestemmer deg for om du vil anmelde saken.

Jeg har vært oppnevnt bistandsadvokat i en rekke saker og har god erfaring med å bistå på ethvert trinn som nevnes i avsnittet om rett til bistandsadvokat. Kontakt meg her om jeg kan bistå.

Prosedyre

Dersom du velger å anmelde forholdet er det fylkesmannen som betaler for advokatens arbeid. Dersom du anmelder, vil advokaten du har vært i dialog med søke seg oppnevnt av retten, og deretter bli oppnevnt som bistandsadvokat etter at saken er anmeldt. Denne advokatbistanden dekkes av Staten.

Dette gir rett til bistandsadvokat

Du har rett til bistandsadvokat, hvis du har vært utsatt for én eller flere av disse handlingene:

Seksuelle overgrep

Dersom du har vært utsatt for alvorlige seksuelle overgrep, for eksempel voldtekt, seksuell omgang da du var mindreårig, eller incest, vil du ha rett til bistandsadvokat. Det samme gjelder dersom du som pasient har blitt seksuelt utnyttet av en lege, eller om du som innsatt på institusjon har blitt seksuelt utnyttet av en ansatt.

Vold i nære relasjoner

Når det gjelder rett til bistandsadvokat ved vold i nære relasjoner, kreves det at den fysiske eller psykiske volden har vært grov eller gjentatt. For at det skal anses som en nær relasjon, må den som har utøvd volden være nærstående. Som nærstående regnes blant andre nåværende eller tidligere ektefelle, samboer, foreldre, eller barn. Også barn som har vært vitne til familievold, vil ha rett til bistandsadvokat.

TA KONTAKT FOR HJELP MED BISTAND