Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Advokat Karianne Hulaas samler inn og behandler personopplysninger. Advokat Karianne Hulaas (org. no. 918 500 510) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: kariannehulaas.no
Advokat Karianne Hulaas v/ Karianne Hulaas, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.
Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et klientforhold hos Advokat Karianne Hulaas, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

1. Personopplysninger

1.1 Personopplysninger som behandles
kariannehulaas.no samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
– Kontaktperson

– Telefonnummer og e-postadresse
– Hva henvendelsen gjelder
– Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse.

Hvordan informasjon innhentes?
Advokat Karianne Hulaas samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å kontakte deg tilbake.

Eksempel på skjema:
– Kontaktskjema.

Formålet med informasjonen som innhentes
– For å kunne ta kontakt og tilby våre tjenester.

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de relevante tjenesten(e) og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på kariannehulaas.no. Informasjonen lagres i vårt epostsystem og gir grunnlag for å ta kontakt

1.2 Dine rettigheter
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Advokat Karianne Hulaas har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.
Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.
Opplysninger skal utleveres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss.
Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

1.3 Arkivering av personopplysninger
Advokat Karianne Hulaas lagrer kun nødvendig personopplysninger. Kontaktinformasjon samt hva henvendelsen gjelder. Advokat Karianne Hulaas sletter personopplysninger etter 3 år, med mindre det er et aktivt kundeforhold.

1.4 Sikring av personopplysninger
Advokat Karianne Hulaas har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.
Du kan være trygg på at Advokat Karianne Hulaas lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

2. Informasjonskapsler (Cookies)

Pr. 12.09.19 benytter karinnehulaas.no ikke noen informasjonskapsler.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.
Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.
Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.
Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.
Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene finner du under punkt 2.1 til 2.5.

2.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)
Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger.

2.2 Analyse
Advokat Karianne Hulaas samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på kariannehulaas.no til analyse.
Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på websiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

2.3 Personalisering
For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse på våre nettsteder, bruker vi funksjoner og systemer for å personliggjøre innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser.

2.4 Markedsføring
Behandlingsgrunnlaget for e-post og sms markedsføring er samtykke.
Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og ha verdi for deg, derfor vil innholdet være tilpasset deg etter beste evne.

2.5 Personopplysninger til tredjepart
Advokat Karianne Hulaas vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke.

3. Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

4. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte Advokat Karianne Hulaas sitt personvernombud på e-post advokat@kariannehulaas.no
Ønsker du at vi skal slette dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av oss, så ta kontakt med oss på e-post advokat@kariannehulaas.no

Postadresse:
Advokat Karianne Hulaas

Tor Sørnes Vei 19
1523 Moss