FAMILIERETT

Familierett regulerer blant annet inngåelse av ekteskap, separasjon, skilsmisse og opphør av samboerskap. Familieretten omhandler også reglene om forholdet til barna.

Det er mange forhold å ta stilling til, spesielt ved en skilsmisse. Jeg har lang erfaring i å bistå tidlig i en slik prosess. Ta kontakt, dersom du trenger bistand innenfor skifte eller saker vedrørende felles barn og fast bosted/samvær. Nedenunder kan du lese litt mer om de spørsmål og forhold en må ta stilling til i familieretten.

Samlivsbrudd

Ved et samlivsbrudd må det først søkes om separasjonsbevilling. Når partene har vært separert i ett år, kan de søke skilsmisse. En skilsmisse får konsekvenser, både av økonomisk og familiær art. Etter ekteskapsloven kan en ektefelle få bruksrett til boligen selv om den annen ektefellen eier boligen eller kun eier deler av boligen. Loven oppstiller flere vilkår som må være oppfylt for at ektefellen skal oppnå en slik bruksrett.

Skifte

Et skifte betyr i juridisk sammenheng «deling», og innebærer at det ektefeller og samboere har anskaffet seg i fellesskap skal fordeles etter rett brøk. Når det skal foretas et skifteoppgjør etter skilsmisse/samlivsbrudd står man fritt til å avtale hva man vil. Det er imidlertid et relativt komplisert regelverk, og jeg vil anbefale at man søker juridisk bistand for å sørge for at man kommer rettferdig ut av samlivsbruddet.

Barn

I skilsmisser hvor det er felles barn, er det første partene bør få avklart hvor barnet skal bo fast og hvilket samvær som skal fastsettes. Det er imidlertid viktig at barnet høres, og vurderingen av hvor barnet skal bo fast skal rette seg etter hva som er best for barnet. Når barnet har fylt 7 år, skal barnet høres. Når det har fylt 12, skal det legges stor vekt på det barnet sier.

TA KONTAKT FOR HJELP MED FAMILIERETT