ARV, TESTAMENT OG SKIFTE

Arverett regulerer forhold både før og etter dødsfall. Det kan være lurt å ha tenkt gjennom hva man ønsker skal skje med det man etterlater seg og nedfelle dette i et testament som er klart og uten rom for tvil og fortolkning.

Jeg har lang erfaring med å bistå i utforming av testament, samt selve skifteoppgjøret. Ta kontakt, dersom du trenger bistand.

Testament

Det er viktig å være tydelig når et testament skal utformes. Loven oppstiller flere krav for at et testament skal være gyldig. Selv tilsynelatende ubetydelige feil, kan innebære hel eller delvis ugyldighet. Det er særlig når man ønsker at arvefølgen skal foregå på en annen måte enn den arveloven forskriver, at det er nødvendig med et testament. Det kan være greit å være klar over at ektefeller uten barn ikke automatisk arver alt etter hverandre. Det er derfor viktig å skrive testament, for å sikre gjenlevende ektefelle.

Skifteoppgjør

Etter et dødsfall er det ofte mye som skal håndteres av praktiske gjøremål. Det kan være utfordrende når man samtidig er i en sorgprosess. Fordelen med et privat skifte med bistand av advokat, er at det som regel blir billigere og raskere avsluttet enn et offentlig skifte.

Dersom ikke gjenlevende ektefelle kan eller ønsker å sitte i uskiftet bo, skal det foretas et skifteoppgjør etter avdøde.

Det kan enten foretas et privat skifte eller et offentlig skifte. Et privat skifte innebærer at arvingene er enige og ordner alt det praktiske etter avdøde. Man kan støte på mange vanskelige problemstillinger underveis, og mange vil nok ha behov for kyndig bistand ved flere spørsmål. Ved et offentlig skifte er som regel arvingene uenige i hvorledes arven skal fordeles og tingretten oppnevner en bostyrer som skal forestå hele skifteoppgjøret. Jeg er fast bostyrer i Moss tingrett, og har lang erfaring i å bistå arvinger for å finne gode løsninger for alle parter.

TA KONTAKT FOR HJELP MED ARVERETT